ΧΟΡΗΓΟΣ

Γενικές πληροφορίες

  • Για τις εγγραφές κάθε ημερίδας τηρείται σειρά προτεραιότητας. Οι θέσεις που είναι ακόμη διαθέσιμες φαίνονται ανά πάσα στιγμή. Η δυνατότητα εγγραφής θα παύει αυτόματα με τη συμπλήρωση του ορίου των συμμετεχόντων, που έχει καθοριστεί για κάθε ημερίδα.

  • Το κόστος εγγραφής για κάθε φαρμακοποιό ανέρχεται σε 10€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), ποσό καθαρά συμβολικό, με το οποίο ουσιαστικά κατοχυρώνει τη θέση του, καθώς ο αριθμός συμμετοχής είναι περιορισμένος. Το ΙΔΕΕΑΦ έχει αναλάβει τις δαπάνες των ομιλητών και όλων των οργανωτικών θεμάτων, μέσω εταιρείας χορηγού, ενώ ο τοπικός Σύλλογος αναλαμβάνει να καλύψει τη δαπάνη του catering.

  • Οι εγγραφές μπορούν να γίνουν μόνο ηλεκτρονικά.

  • Στη διάρκεια της ηλεκτρονική εγγραφής ο φαρμακοποιός κάνει την εξόφληση σε ασφαλές περιβάλλον, με την χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτα και σε λίγα λεπτά παραλαμβάνει στο email του και το ισόποσο τιμολόγιο ή απόδειξη του ΙΔΕΕΑΦ, στα φορολογικά στοιχεία που έχει δηλώσει, ώστε να περάσει τη δαπάνη αυτή στα έξοδα του φαρμακείου του.