Ομάδα εργασίας Ι.Δ.Ε.Ε.Α.Φ.

Το ΙΔΕΕΑΦ, για την πραγματοποίηση των σκοπών του, έχει συστήσει την Ομάδα Εργασίας ΙΔΕΕΑΦ, από καθηγητές φαρμακευτικής, εκπροσώπους επιστημονικών φορέων και διακεκριμένους φαρμακοποιούς. Σκοπός της Ομάδας Εργασίας είναι να λειτουργεί ως συμβουλευτικό όργανο του Δ.Σ. του ΙΔΕΕΑΦ,  να καθορίζει τις Επιτροπές ΙΔΕΕΑΦ για τους τομείς δραστηριότητάς του και να προτείνει μέλη για τη στελέχωση των επιτροπών/
 
Τα μέλη της Ομάδας ΙΔΕΕΑΦ είναι:

 • Σκαλτσούνης Λέανδρος,  καθηγητής, Διευθυντής του Τομέα Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων
 • Τζάκου Όλγα, καθηγήτρια του Τομέα Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων 
 • Δάλλας Παρασκευάς, επ. καθηγητής του Τομέα Φαρμακευτικής Τεχνολογίας
 • Πετρουλάκης Κώστας, φαρμακοποιός, πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Ομοιοπαθητικών Φαρμακοποιών
 • Μαρίνος Λευτέργης, φαρμακοποιός, πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Εθνοφαρμακολογίας
 • Τερζής Αναστάσιος, φαρμακοποιός, πρόεδρος Φαρμακευτικού Συλλόγου Έβρου
 • Περγαντά Γιάννα, φαρμακοποιός, αντιπρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Ομοιοπαθητικών Φαρμακοποιών
 • Κατσόγιαννης Ηλίας, φαρμακοποιός, μέλος ΔΣ Ελληνικής Εταιρείας Ομοιοπαθητικών Φαρμακοποιών
 • Αντωνοπούλου Αλεξάνδρα, φαρμακοποιός
 • Βίτσος Ανδρέας , φαρμακοποιός
 • Ευσταθίου Χριστιάνα, φαρμακοποιός
 • Κανονίδου Κυριακή, φαρμακοποιός
 • Κούνουπας Γιάννης, φαρμακοποιός
 • Φιλιάνος Μάρκος , φαρμακοποιός