Επικοινωνία

κα Κατερίνα Τσάγκα
210-3450753 info@pfs.gr
Οργανωτικά θέματα
κα Αδελίνα Τζουβάρα 210-2775219 atzouvara@noufio.gr

Τεχνικά θέματα
Αμαλία Θεοδοσιάδου 210-2775219 atheodosiadou@noufio.gr