Γενικές πληροφορίες

Σχετικά έγγραφα για τοπικούς φαρμακευτικούς συλλόγους:
ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΕΣ
ΦΟΡΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΕΣ

  • Το πιστοποιημένο σεμινάριο για φαρμακοποιούς έχει διάρκεια είκοσι τεσσάρων ωρών και θα διεξάγεται σε συνεργασία με κάθε τοπικό Φαρμακευτικό Σύλλογο σε κατάλληλες ώρες και ημέρες, κατόπιν συνεννόησης και κεντρικού προγραμματισμού. 
  • Σε κάθε σεμινάριο θα υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής κατ’ ελάχιστον είκοσι φαρμακοποιών και κατά μέγιστον σαράντα, εκτός και εάν οι τοπικές συνθήκες επιβάλλουν μικρές διαφοροποιήσεις. Διευκρινίζεται ότι κάθε τοπικός Σύλλογος θα μπορεί να διεξάγει περισσότερα από ένα σεμινάρια, ανάλογα με τον αριθμό των μελών του και το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή, σε βάθος μιας 3ετίας, δηλαδή μέχρι το 2020.
  • Η θεματολογία του καλύπτει τις ανάγκες που αντιμετωπίζουν οι φαρμακοποιοί στα φαρμακεία τους, ενώ θα περιλαμβάνει θεωρητικό και πρακτικό μέρος. 
  • Οι συμμετέχοντες φαρμακοποιοί, εφόσον παρακολουθήσουν το σύνολο των ωρών του σεμιναρίου, θα λαμβάνουν ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, το οποίο θα αποδεικνύει την ικανότητά τους στην παροχή υπηρεσιών Πρώτων Βοηθειών και επίσης μοριοδότηση από το ΙΔΕΕΑΦ.
  • Οι τοπικοί Σύλλογοι  που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν σεμινάρια στην περιοχή τους αποστέλλουν Φόρμα Ενδιαφέροντος και ακολουθεί συνεννόηση για τον καθορισμό των ημερομηνιών των σεμιναρίων, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των εκπαιδευτών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και για πρακτικά οργανωτικά θέματα. 
  • Στη συνέχεια, ο τοπικός Σύλλογος αναλαμβάνει την ενημέρωση και κινητοποίηση των μελών του για συμμετοχή στο σεμινάριο ή στα σεμινάρια που προγραμματίστηκαν, ενώ ταυτόχρονα δημιουργείται εδώ, στην κεντρική πλατφόρμα, ειδικός ηλεκτρονικός χώρος για κάθε Σύλλογο. Σε αυτόν, οι ενδιαφερόμενοι φαρμακοποιοί-μέλη του, θα βρίσκουν ηλεκτρονική ατομική αίτηση συμμετοχής και στον οποίο στη συνέχεια θα βρίσκουν όλη την πληροφόρηση και τις λεπτομέρειες που πρέπει να γνωρίζουν για τα σεμινάρια του Συλλόγου τους.
  • Κόστος συμμετοχής ανά φαρμακοποιό, για το σύνολο των 24 ωρών: ελάχιστο ποσό ύψους 25€ για λειτουργικές δαπάνες του ΙΔΕΕΑΦ, καθώς ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος αναλαμβάνει την κάλυψη της αμοιβής των εκπαιδευτών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και ο κάθε οργανωτής τοπικός Σύλλογος  αναλαμβάνει τις λειτουργικές δαπάνες (χώρου & επισιτιστικών).
  • Κάθε φαρμακοποιός υποβάλλοντας την αίτησή του καταβάλλει το αντίτιμο των 25€ μέσω της πιστωτικής ή χρεωστικής του κάρτας, μέσα από ασφαλές περιβάλλον ηλεκτρονικής συναλλαγής. Για το ποσόν αυτό που είναι τελικό (δηλαδή περιέχει ΦΠΑ), θα λαμβάνει Τιμολόγιο από το ΙΔΕΕΑΦ, το οποίο θα μπορεί να καταχωρεί στις δαπάνες του φαρμακείου του.  
  • Η  δυνατότητα υποβολής αιτήσεων θα παύει αυτόματα με τη συμπλήρωση του ορίου των 40 συμμετεχόντων που έχει καθοριστεί ανά σεμινάριο. Ο τοπικός Σύλλογος θα μπορεί να υποβάλει και πάλι αίτημα ενδιαφέροντος διεξαγωγής σεμιναρίου, εφόσον το ένα ή περισσότερα προγραμματισμένα σεμινάρια της περιοχής του έχουν συμπληρωθεί.